WELKOM OP DE NIEUWSBLOG VAN JAKO

Ons duurzaam en streekgebonden engagement

JAKO heeft het WIN-charter van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg ondertekend en maakt het doelconcept hierrond bekend.
Ons duurzaam en streekgebonden engagement
Als ondertekenaar van het WIN-charter heeft JAKO in januari het bijbehorende doelconcept bekendgemaakt. Hiermee spreken we ons economisch, ecologisch en maatschappelijk engagement uit, alsook onze betrokkenheid naar de eigen regio. In het concept leggen we de doelstellingen en maatregelen vast, waarmee we in deze context in 2022 aan de slag willen gaan.

Economische duurzaamheid
De "Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN)", een economisch ontwikkelingsinitiatief rond duurzaamheid van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg richt zich met het WIN-charter op bedrijven wiens doelstelling het is een duurzaam management uit te rollen. Met de ondertekening van het charter verbinden we ons ertoe de twaalf basisprincipes na te leven en onze eigen duurzaamheid verder te verbeteren. Inhoudelijk zijn de doelstellingen onderverdeeld rond drie belangrijke peilers waarin duurzaamheid aan bod kan komen: economie, ecologie en maatschappij.

Onze basisprincipes voor dit jaar
Voor dit jaar concentreren wij ons op volgende drie basisprincipes: welzijn van de werknemers, productverantwoordelijkheid en nadenken hoe we mensen kunnen aanzetten tot een andere manier van denken. Als familiebedrijf heeft het welzijn van onze werknemers altijd onze hoogste prioriteit genoten. In tijden van pandemie is het bijzonder belangrijk dat wij ons personeel steunen en ons motto WE ARE TEAM ook in de praktijk omzetten. Langs de hele toeleveringsketen leggen wij de nadruk op het onderhouden van goede en langdurige relaties met onze leveranciers en het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Samen willen we onze supply chain transparanter maken en gebruik maken van duurzame materialen. Volgend op de bekendmaking van ons doelconcept hebben we nu een jaar de tijd om de genoteerde maatregelen uit te voeren. In de latere verslagen zullen de acties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen geformuleerd.

WIN!-project “mensch-united e.V.”
De deelnemers aan het WIN-charter houden zich niet enkel intern met duurzaamheid bezig, maar ook in de onmiddellijke bedrijfsomgeving - via een lokaal WIN!-project. Wat dit betreft, werken wij samen met de vereniging "mensch-united e.V." uit Bretzfeld. Het doel van deze organisatie is mensen met elkaar te verbinden – en nog wel de meest uiteenlopende types. Het maakt daarbij niet uit of ze in een rolstoel zitten, gehandicapt zijn of kerngezond zijn. We willen samen met "mensch-united e.V." een langdurig partnership opbouwen en samenwerken aan verschillende projecten. Hier kom je meer te weten over het JAKO-doelconcept