WELKOM OP DE NIEUWSBLOG VAN JAKO

Amfori

Door de BSCI-gedragscode te ondertekenen, verbinden wij ons ertoe, samen met onze leveranciers de maatschappelijke context en de omstandigheden op de werkvloer verbeteren.
Amfori
Sinds 2016 zijn wij lid van Amfori BSCI, een toonaangevend initiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in supply chains waar ook ter wereld. Door de BSCI-gedragscode te ondertekenen, verbinden wij ons ertoe, samen met onze leveranciers de maatschappelijke context en de omstandigheden in de fabrieken te verbeteren. Externe controlebedrijven leggen vast hoe dit in de praktijk wordt omgezet.

Onze verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen
Het is voor ons belangrijk te weten waar, door wie en hoe onze artikelen worden geproduceerd. Daarom worden de leveranciers zorgvuldig geselecteerd en regelmatig bezocht. Wij concentreren ons op enkele belangrijke leveranciers met wie wij een langdurig en erg samenwerkingsgericht partnership hebben. Dit verhoogt de transparantie en biedt ons de mogelijkheid een continue hoge kwaliteit en snelle leveringstermijnen te bieden.

Als lid verwachten wij van al onze commerciële partners dat ook zij de Amfori BSCI-gedragscode naleven. Regelmatige audits door onafhankelijke revisoren staan hiervoor garant. Bovendien moeten alle business partners die gecontroleerd worden op het respecteren van de betreffende principes aantonen dat zij alle nodige maatregelen nemen om te kunnen verzekeren dat zij zelf in de toekomst de code zullen blijven naleven. Onderwerpen die in de code aan bod komen, zijn onder meer de bescherming van werknemers, eerlijke werktijden, een faire beloning en milieubescherming. Verder moeten onze leveranciers erop toezien dat al hun zakenrelaties die bij de productieprocessen betrokken zijn, in overeenstemming met de Amfori BSCI-gedragscode te werk gaan.

Met onze leverancier in Vietnam hebben wij het Amfori-klachtenplatform SPEAK FOR CHANGE opgezet. In de komende jaren zijn we van plan dit ook te doen met andere leveranciers in verschillende landen.